HARF SIRASINA GÖRE

Call Center Teknik Terimler Sözlüğü

Call Center dünyasında en sık kullanılan terimleri ve kısaltmaları sizin için derledik.

ACD (Automatic Call Distribution)
Otomatik çağrı dağıtımı
ACD Dışı Çağrılar (Non ACD In Calls)
Genel bir gruptan çok sadece bir temsilciye yönlendirilen çağrılar
Açık Bilet (Open Ticket)
Henüz sonuçlanamamış veya çözümlenememiş müşteri işlemi
Akış (Overflow)
Bir grup veya merkezden diğerine akan çağrılar
Aktif Dinleme (Active Listening)
Görüşmeciyi (arayan veya aranan) dikkatle dinlemek ve karşı tarafın konuşması esnasında, “evet”, “anlıyorum” şeklinde kısa tepkiler vererek onu anladığınızı göstermektir
Anons (Announcement)
Kayıt edilmiş sözlü mesaj
Arka Ofis (BO – Backoffice)
İlk kontakta cevaplanamayan çağrıların işlemlerinin yapıldığı ve müşteriye geri dönüşün gerçekleştirildiği bölüm
Average Time to Abandon (ATA)
Cevaplanamayan çağrıların ortalama hatta bekleme süresi
Baş Bilgi Yöneticisi (Chief Information Officer - CIO)
Bir organizasyonun enformasyon sisteminden sorumlu en üst rütbeli yöneticisi
Bip Sesi (Beep Tone)
Bir çağrı geldiğine dair sesli bir bildirim (Zip Tone da denir)
Bir Sonraki Uygun Temsilci (Next Available Agent)
Çağrıları müsait hale gelen bir Temsilciye aktaran bir çağrı dağıtım metodudur
Blockage (Tıkanma)
Bir sıraya giren arayanların önünün tıkanması
Cevap Verme Süresi(Response Time)
Telefon haricindeki kanalardan gelen taleplerin incelenerek müşteriye ilk cevabın verilmesi anına kadar geçen zaman
Cevaplanamayan Çağrı (Abondoned Call)
Kaybedilen çağrı olarak da adlandırılır
Cevaplanan Çağrı (Answered Call)
Bir çağrının bir temsilciye ulaştığı zaman yanıtlanmış sayılmasını ifade eder
Çağrı Başı Maliyet (CPC / Cost Per Call)
Belli bir zaman dilimi için çağrı merkezinin tüm operasyonel maliyetlerinin gelen çağrılara oranını gösteren finansal tabanlı bir çağrı merkezi performans verisi
Çağrı Giriş Numarası (Caller – Entered Digits - CED)
Arayanların telefon tuşlarını kullanarak girdikleri numaralar
Çağrı Kalitesi (Call Quality)
Müşteri ile yapılan gelen veya giden temasın belirtilen kalite standartlarına hangi oranda uyduğunu gösteren bir veri
Çağrı Karşılama Oranı (AR / Answer Rate)
Müşteri temsilcisi tarafından cevaplanan çağrıların müşteri temsilcisine gelen toplam çağrı sayısına oranı
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Agent)
Gelen ve giden çağrıları ele alan kişi
Çağrı Sonrasi İşlem / Çağrı Toparlama Süresi (ACW / After Call Work / Wrap Up Time)
Operatörün çağrı sonrasında yeni bir çağrı almadan veri girişi, formların doldurulması, dış arama gibi o çağrı ile ilgili yapılması gereken işlere harcanan süre
Çağrıyı Sessize Alma (Mute)
Müşteri temsilcisinin zorunlu hallerde (öksürmek, hapşırmak vb.) müşterinin ses duymaması için kullandığı tuşlama
Çapraz Satış (Cross Selling)
Müşteriye genel satın alma eğilimini analiz ederek birbiriyle ilişkili ürün veya hizmetleri satma stratejisi
Çift Taraflı İzleme (Peer Monitoring)
Bir operatörün diğer bir operatörün çağrı karşılama şeklini izlemesi ve gelişimine katkıda bulunmak amacı ile yorum yapması
Deneme Çağrısı / Sahte Çağrı (Fake Call)
Çağrı merkezinin test edilmesi veya müşteri temsilcilerinin eğitimi amacıyla yapılan çağrı
Denetleme (Monitoring)
Aynı zamanda Service Observing veya Position Monitoring de denir. Kaliteyi ölçmek için temsilcilerin telefonlarını dinleme yöntemidir
Dış Arama (Outbound)
Satış, şikâyet, bilgilendirme, memnuniyet, anket, bilgi güncelleme ile ilgili olarak müşteri temsilcisinin müşteriye telefon aracılığı ile ulaşması
Doluluk (Utilization / Occupation)
Operatörlerin belli bir zaman diliminde çağrılar için harcadıkları sürenin toplam login süresine oranını gösteren bir performans verisi
Düzenli Gelen Çağrılar (Smooth Call Arrival)
Belirli bir zaman aralığıyla düzenli olarak gelen çağrılar
Ekran Denetimi (Screen Monitoring)
Bir temsilcinin bilgisayardaki aktivitelerinin bir yönetici tarafından denetlenmesi
Ele Alma Süresi (Handling Time)
Temsilcinin konuşma süresi için ve çağrı sonrası işinde harcadığı toplam süre
En Uzun Bekletme / En Eski Çağrı (Longest Delay / Oldest Call)
Arayanların kapamadan veya bir temsilciye ulaşmadan sırada bekledikleri en uzun zaman
Erlang
Bir saatlik bir zaman içinde bir saatlik telefon trafiği
Ev Operatörü (Home Agent)
Kendi evinden veya çağrı merkezi lokasyonu dışındaki bir yerden çağrı merkezine bağlanarak çalışan operatörlere verilen isim
Full-Time Equivalent (FTE)
Planlanmış toplam çalışma saatinin, bir haftada bulunan toplam iş saatine bölünmesi
Gecikme (Delay)
Aynı zamanda Sıra Süresi de denilir. Arayanın bir temsilci boşalana kadar sırada geçirdiği süre
Gecikme Anonsları (Delay Announcements)
Arayanları, bir temsilci boşalana kadar beklemeleri, hesap numaralarını hazırlamaları, görüşme seçenekleri konusunda bilgi vermek için teşvik eden kaydedilmiş anonslar
Gecikmiş Çağrı (Delayed Call)
Hemen cevaplanamayan ve sıraya sokulan çağrı
Gelen Çağrı (Inbound Call / Incoming Call)
Müşterinin başlatmış olduğu ve çağrı merkezine doğru yapılan çağrı
Gelen Çağrılar (Received Calls )
Bir trunk tarafından fark edilen ve yakalanan çağrı
Geriye Bakarak Sıraya Sokma (Look Back Queuing)
Bir sistem veya şebekenin çağrıyı ikinci bir sıraya taşırdıktan sonra tekrar ilk sıraya dönüp bakabilmesi, durum değerlendirmesi yapabilmesi yeteneği
Handled Calls
Santralin giriş noktasından sonra tuşlama sonucuna göre Müşteri temsilcisi kuyruklarına gelen ve Müşteri Temsilcileri tarafından cevaplanan çağrıların toplamı
Hızlı Terk Eden (Fast Clear Down)
Gecikme anonsunu duyduğu zaman hemen kapatan arayan
Hold Time
Müşteri temsilcisinin hattındaki müşteriyi bekletme süresi
Hoşgeldin Çağrısı (Happy Call / Welcome Call)
Müşterilerin, almış oldukları ürün veya hizmet ile ilgili olarak aranması
İleriye Bakarak Sıraya Sokma (Look Ahead Queuing)
Bir sistemin veya şebekenin ilk sıradaki çağrılar taşınmadan önce ikincil bir sırayı araştırması
İlk Temasta Çözüm ( FCR First Contact Resolution)
Bir müşteri için belli periyodda aynı konu (request)da atılmış birden fazla request, mükerrer request (çağrı)
İş Kodları (Wrap Up Codes)
Temsilcilerin ne tür çağrılarla ilgilendiklerini tespit etmek için ACD’ye girdikleri kodlar
Kapanan Çağrı / Terk Çağrı (Abandoned Call)
ACD kuyruğuna alınan fakat bir operatör tarafından cevaplanmadan önce müşteri tarafından kapatılan çağrılar
Kara Liste (Black List)
Kötü Niyetli Çağrılara ait CLID (Caller ID) bilgisinin tutulduğu ve sistem tarafından bu numaralardan gelen çağrıların özel olarak işlenmesini (bazen kapatılmasını) sağlayan sistem tablosu
Karma Operatör (Blended Agent / Universal Agent)
Çalıştığı vardiyada gelen (Onbound) ve giden(Outbound) çağrıları ele alabilen operatör
Kısa Çağrı (Short Call)
Kuyruğa aktarılan çağrılardan müşteri tarafından beklemeksizin kısa sürede kapatılanları
Kontrollü Meşguller (Controlled Busies)
Gelen çağrıların programlanmış bir eşiği aşması durumunda, ACD’nin meşgul sinyali üretmesi
Konuşma Süresi (Talk Time)
Bir temsilcinin görüşme sırasında arayan ile geçirdiği süredir. “Merhaba” ile “güle güle” arasındaki her şeyi içerir
Kullanıcı Numarası (Login ID)
Müşteri temsilcisinin çağrı merkezi sistemine giriş yapmak için kullandığı numara.
Kuyruk (Queue / ACD Queue / Pilot)
Çağrıların operatörlere aktarılmadan önce uğradığı mantıksal çağrı havuzu.
Kuyruk Dışına Atmak (Flushing Out the Queue)
Bir temsilci grubu için bekleyen çağrıları daha kısa bir kuyruk ve boş temsilcilerin olduğu başka bir gruba yönlendiren sistem dönüşüm eşikleri
Kuyrukta Bekleyen Çağrı Adedi (Calls In Queue)
ACD Kuyruğuna gelmiş ama henüz bir ACD operatörüne düşürülmemiş durumda olan ve hatta bekleyen çağrılar
Local Exchange Carrier (LEC)
Bölgesel bağlantı ve hizmetten sorumlu telefon şirketleri
Logged On
Temsilcilerin bir çağrı cevaplamaya hazır olsalar da olmasalar da, sisteme giriş yaptıkları durum
Malicious Call
Çağrı merkezini arayarak, sistemi veya operatörleri taciz eden kişilerin oluşturdukları çağrılar
Metinden Sese (TTS / Text To Speech)
Yazılı metinleri bilgisayar aracılığı ile sanal insan sesine dönüştüren bir çeşit ses sentezleme uygulaması
Odaklı Yönlendirme (Skills – Based Routing Beceri)
Arayanın özel ihtiyaçlarını, çağrıyı ele alabilecek yeteneğe sahip olan bir temsilciyle o anda buluşturan bir ACD yeterliliği
Offered Calls
Santralin giriş noktasından sonra tuşlama sonucuna göre Müşteri Temsilcisi kuyruklarına gelen çağrıların toplamı
Ortalama Bekleme Süresi (AWT / Average Waiting Time)
Bir operatörün ACD çağrı almak için ortalama beklediği süre
Ortalama Cevap Verme Süresi (ASA / Average Speed Of Answer / Average Time To Answer)
Bir ACD kuyruğuna gelen tüm cevaplanmış çağrıların, operatörler tarafından cevaplanmadan önce ortalama ne kadar süre beklediğini gösteren saniye cinsinden bir performans verisi
Oto Karşılama (Auto Greeting)
Çağrı geldiğinde otomatik olarak çalan temsilci tarafında önceden doldurulmuş karşılama mesajı
Oto Toparlama (Auto Wrap-up)
ACD’nin programlanması sayesinde temsilcileri çağrıları yanıtlayıp bağlantıyı kestikten sonra otomatik olarak çağrı sonrası iş durumunda getiren bir ACD özelliği
Oto Uygun (Auto Available)
ACD’nin programlanası sayesinde temsilcileri çağrıları yanıtlayıp bağlantıyı kestikten sonra otomatik olarak uygun durumunda getiren bir ACD özelliği
Otomatik Karşılama (Auto Greeting)
Operatörün kendi sesini kaydettiği ve çağrı geldiğinde ACD sistemi tarafından otomatik olarak müşteriye iletilen karşılama mesajıdır
Otomatik Numara Tespiti (Automatic Number Identification / ANI)
Arayıcının çağrı merkezini aramak için kullandığı telefon numarasını, çağrı merkezine eş zamanlı olarak sunabilen bir telefon şebekesi özelliği
Predictive Dialing
Dışarıdan gelen çağrıları temsilcilere yönlendiren ve otomatik olarak temsilciye dışarıyı arama imkanı veren sistem
Private Branch Exchange (PBX)
Müşteri lokasyonunda yer alan gelen ve giden çağrıları ele alan bir telefon sistemi. ACD yazılımları, PBX’ler, ACD fonksiyonletisi sağlar
Readerboards
Kuyruk durumu, temsilci statüsü ve çağrı merkezi performansı ile ilgili anlık veya geçmiş bilgileri gösteren genelde duvara veya tavana monte edilmiş bir gösterge cihazı
Sanal Çağrı Merkezi (Virtual Call Center)
Çağrı yanıtlama ve raporlama konusunda tek bir çağrı merkezi şeklinde çalışan birden fazla merkez
Screen Pop
Bir CTI yeteneğidir. Arayanların kayıtları çağrılarla aynı anda otomatik olarak (Anı veya VRU/IVR’daki kodlama ile) temsilcinin önüne getirilir
Script
Müşteri temsilcilerinin müşterilerle görüşmeleri esnasında nasıl ve hangi akışı takip edeceklerine yönelik önceden hazırlanmış örnek metinler
Self Service
Çağrı merkezlerinde genellikle IVR kullanılarak birtakım hizmetlerin “arayanın kendisi tarafından”, herhangi bir canlı operatöre bağlanmadan alınabilmesini sağlamak
Servisteki Trunklar (Trunk in Service)
Trunk grubunda çalışan trunkların sayısı
Ses Kesen Kulaklık (Noise Canceling Headset)
Fondaki sesi azaltan teknolojiyle donatılmış kulaklık
Ses Tanıma (Speech Recognition / Voice Recognition)
Telefon veya mikrofon kanalı ile alınan sözleri yazılı hale getirebilen bir bilgisayar teknolojisi
Ses Tanıma (Speech Recognition)
Konuşulan kelimeleri ve cümleleri çözebilen ses işlem sistemi
Sessiz Denetim (Silent Monitoring)
Genellikle yetkiye dayalı olan ve operatör ile müşteri arasında yapılan görüşmenin arasına girerek her iki tarafında duymayacağı şekilde görüşmenin dinlenmesi uygulaması
Sıcak Çağrı / Warm Call
Tanıdığınız veya referansla tanıdığınız birisini çağrı merkezinden aramak
Sıradaki Çağrılar / Calls In Queue
ACD sistemi tarafından alınmış fakat henüz bir temsilciye bağlanmamış çağrıların sayısını ifade eden gerçek zamanlı rapor
Soğuk Çağrı / Cold Call
Daha önce kurumla hiçbir teması olmayan müşteri adayının firma tarafından doğrudan tanıtım veya satış amacıyla aranması
Süre (Duration)
Cevaplanan çağrılar için müşteri temsilcisinin hizmet verdiği sürelerinin toplamı
Şef (Supervisor)
Bir grup temsilci adına ilk sırada sorumluluğu olan kimse
Şef Ekranı (Supervisor Monitor)
Şeflerin temsilci gruplarını yönetirken kullandıkları çağrı ele alma istatistiklerini gösteren bilgisayar monitörleri
Tarihsel Raporlama (Historical Reporting)
Genellikle ACD sistemlerinin üretimi olan ve çağrı merkezinde gerçekleşen çağrı trafiği ile ilgili tüm raporların detaylı bir şekilde geçmişe dönük olarak tutulması ve gerektiğinde ilgili zaman dilimlerini içerecek şekilde sunulması
Telecommuting
Bir organizasyonun binasının içinde çalışmaktansa telekomünikasyonu kullanarak evden veya diğer yerlerden çalışmak
Telefon hattı (Trunk)
Hat da denilir. Hat veya devre alışverişi. İki tane santral sistemini birbirine bağlayan bir telefon hattı
TelePazarlama / Telemarketing
Müşteri adaylarına ve mevcut müşterilere, ürünler ve hizmetler hakkında bilgi sunma ve bu çalışmanın satışa dönüşmesini sağlayacak ön aktivitelerin gerçekleştirilmesi anlamına gelen doğrudan pazarlama şekli
Tıkalı Çağrılar (Blocked Call)
Hemen bağlanamayan çağrılar
Trunk Yükü (Trunk Load)
Trunkların taşıdığı yüktür. Gecikme ve konuşma Süresini kapsar
Trunklardaki Ortalama Bekleme Süresi (Average Holding Time on Trunks / AHT)
Gelen işlemlerin trunkları meşgul ettiği ortalama süre
Tüm Trunklar Dolu
Belirli bir trunk grubundaki tüm trunkarın meşgul olması durumu
Ulaşım Oranı (Hit Rate / Hit Ratio)
Yapılan dış aramalarda cevaplanan telefonların tüm dış aramalara oranını gösteren bir performans verisi
Uygulama Bazlı Yönlendirme ve Raporlama (Application Based Routing and Reporting)
İşlemleri geleneksel trunk ve temsilci grubuna göre yönlendirme ve izleme yerine, çağrı veya uygulama türüne (örneğin satış, hizmet vb) göre yönlendirme ve izleme
Uygunluk (Availability)
ACD’ye giriş yapmış, çağrıların gelmesini bekleyen müşteri temsilcilerinin durumu
Uzun Çağrı (Long Call)
Personel hesaplamaları ve trafik mühendisliği kavramında 30 dakikaya varan veya aşan görüşmeler
Veriambarı Çağrı Ele Alma (Database Call Handling)
ACD’nin veri ambarındaki bilgilere dayanarak çağrıları işleme sokmak için veri ambarı bilgisayarı ile birlikte eşzamanlı olarak çalışan bir CTI uygulaması
Yetenek Tabalı Yönlendirme (SBR / Skill Based Routing)
ACD sistemlerinin, operatörleri yetkinlik gruplarına ayırarak, gelen çağrıyı tipine veya arayan kişiye göre (gerekli durumlarda veritabanı ile de entegre şekilde) en uygun operatöre yönlendirme esasına dayalı bir çağrı dağıtım yöntemi
Zirve Çağrılar (Peaked Call Arrival)
Gelen çağrı sayısının kısa bir süre içinde tavan yapması aniden artması
Zirve Dışı (Off – Peak)
Çağrı merkezlerinin en yoğun olduğu zamanların dışında kalan zaman dilimi
Zor Çağrı (Hard Call)
Genellikle, belli bir rasyonel dayanağı olmasa da, çağrı merkezinin genel atmosferi içerisinde, gelen çağrıların içerisinde diğerleri ile karşılaştırıldığında yönetilmesi zor olan çağrıları ifade eder
Zorunlu Çağrı (Call Forcing)
Çağrıları, müsait olan ve çağrı almaya hazır olan temsilcilere otomatik olarak dağıtan bir ACD özelliği